Przejdź do:

Historia

Grupa, znana obecnie jako Aviary.pl, wyłoniła się spośród członków polskiej społeczności Mozilli pod koniec 2003 roku. Warto podkreślić, że był to dość trudny okres zarówno dla samej Mozilli, jak i społeczności wokół niej skupionej. W roku tym powstała Fundacja Mozilla i przejęła od firmy Netscape kontrolę nad rozwojem projektu Mozilla. Pierwszą decyzją Fundacji była zmiana celów rozwoju produktów Mozilli, do których należą: pakiet internetowy Mozilla, przeglądarka Firefox (wtedy znana jako Firebird) oraz klient poczty Thunderbird. Od tego roku są one orientowane na użytkowników końcowych, zamiast, jak miało to wcześniej miejsce, na programistów i beta testerów. Był to zwrot o 180° w polityce fundacji, pociągający za sobą szereg konsekwencji, które w ogromnym stopniu dotknęły zespoły lokalizacyjne.

Lokalizacja to nie tylko tłumaczenie, ale także przystosowanie aplikacji do warunków kraju/regionu, w którym ma być użytkowana. Sęk w tym, że do roku 2003 proces lokalizacji nie był obłożony żadnymi ograniczeniami. Dawało to ogromne pole do popisu osobom z zespołów lokalizacyjnych, które, prócz przetłumaczenia interfejsu, mogły poprawić kilka błędów jego twórców, a nawet dodać własny kod, dzięki czemu nietworzona z myślą o użytkownikach końcowych aplikacja stawała się bardziej przyjazna dla użytkownika. W takich warunkach MozillaPL.org, będąca centrum Mozilli w Polsce i odpowiedzialna za tłumaczenia produktów Mozilla.org, czuła się jak ryba w wodzie. Od samego początku założeniem jej twórców było publikowanie wydań bazujących na kodzie Mozilli, produktów „przemawiających” do użytkownika w języku polskim, ale niebędących wyłącznie lokalizacją, lecz także wzbogacających oryginalny pakiet nowymi funkcjami.

Podobne ambicje mieli ludzie związani z Mozillą pochodzący z innych krajów. W rezultacie powstała niezliczona liczba aplikacji przedstawiających się jako produkt Mozilla.org, ale różniących się funkcjonalnością i stabilnością od oryginału. Fundacja Mozilla, po bitwach prawnych, w wyniku których musiała zmienić nazwę swojej przeglądarki internetowej z Phoenix na Firebird (po roku zaś była zmuszona dokonać kolejnej zmiany, tym razem na Firefox), wraz ze zmianą podejścia do użytkowników postanowiła także zacząć chronić własną markę.

Trudne zmiany

Pod koniec 2003 roku, gdy po zmianach w Mozilla.org nadszedł czas na zmiany w podejściu do swej pracy przez zespoły lokalizacyjne, zaczęły się pojawiać naciski na liderów MozillaPL.org, aby ci:

a) zaczęli publikować na stronie tzw. „czyste” lokalizacje, czyli tłumaczenia programów + kilka zmian mających na celu przystosowanie produktu do polskich warunków, jak np. zmiana strony startowej czy zakładek, ale bez zmian w kodzie.

b) podjęli kroki, mające na celu poinformowanie większej liczby użytkowników o różnicach pomiędzy wydaniami MozillaPL.org a oryginalnymi wydaniami.

Rok się kończył, a dokument mówiący co dokładnie robić wolno, a czego nie podczas lokalizacji, nie przybrał nawet formy, którą można by nazwać szkicem. Niemniej jednak mówiło się, że lokalizacje ze zmianami w kodzie nie będą mogły nosić nazwy produktu, na którym bazują. Wydania MozillaPL.org nie miały jeszcze zastępczych nazw, więc tymczasowo, aby móc je rozróżnić od „czystych” lokalizacji, nazwaliśmy je „polskimi dystrybucjami od MozillaPL.org”.

Z wypełnieniem punktu a) był problem, zespół MozillaPL.org nie był zbyt liczny i brakowało czasu, sił i rąk do pracy, aby się tym zająć. Z rozwiązaniem przyszedł Zbigniew Braniecki, który zaproponował powstanie grupy podlegającej MozillaPL.org, na której publikowane byłyby czyste lokalizacje. W tym czasie Mozilla zaczęła coraz śmielej stawiać na rozwój przeglądarki Mozilla Firefox i Thunderbird, a MozillaPL nadal skupiona była bardziej na społeczności i pakiecie MozillaPL. Nowa grupa miała rozwiązać ten problem i skupić się wyłącznie na lokalizacji i promocji dwóch flagowych produktów.

Formalne rozpoczęcie działalności

Gdy w lutym 2004 roku straciliśmy kontakt z jednym z dowodzących MozillaPL.org, przyszłość lokalizacji stanęła pod znakiem zapytania. Zbigniew Braniecki podjął próbę ratowania rozpadającego się projektu i wraz z Markiem Stępniem przejęli na siebie tłumaczenie przeglądarki Firefox. W niedługim czasie dołączył do nich Piotr Komoda, biorąc na siebie tłumaczenie klienta poczty Thunderbird, którym to zajmował się nieoficjalnie od paru miesięcy, publikując zlokalizowane wydania weekly. Wtedy też powstała strona thunderbird.pl, stając się tym samym miejscem, gdzie publikowane są „czyste” lokalizacje tego klienta poczty.

Pod koniec sierpnia 2004 opublikowany został szkic „polityki ochrony znaków towarowych używanych w lokalizacjach” – dokumentu opisującego co nam robić wolno, a czego nie, jeśli chodzi o lokalizację. Niedługo potem zyskał on status finalnego, a my musieliśmy zacząć przystosowywać nasze „czyste” (teraz zwane oficjalnymi) lokalizacje do jego wymogów. Jednym z wymogów tego dokumentu było to, że – aby nadal móc tworzyć oficjalne lokalizacje – musieliśmy się zarejestrować i uzyskać status oficjalnego zespołu lokalizacyjnego. Wysłaliśmy nasze zgłoszenie, a jako nazwę zespołu tworzącego lokalizację przeglądarki Firefox oraz klienta poczty Thunderbird wybraliśmy „Aviary.pl” (Aviary to nazwa drzewa, w którym tworzony jest Firefox oraz Thunderbird). Przeszliśmy pomyślnie proces rejestracji i od końca września 2004 Aviary.pl jest oficjalnym polskim zespołem lokalizacyjnym! Naszym bezpośrednim zwierzchnikiem jest europejska filia Fundacji Mozilla – Mozilla Europe.

Zmiany, zmiany, zmiany…

Przez ponad dwa lata istnienia projektu pod kierownictwem Zbigniewa Branieckiego, projekt wydał kilkanaście wersji Mozilli Firefox i Thunderbird, zdobył liczne nagrody i wziął pod swoje skrzydła kolejne projekty takie jak Sunbird, Flock, Bugzilla, Mozilla Developer Center czy Seamonkey. W grudniu 2005 r. Aviary.pl rozpoczęło współpracę z firmą Novell Polska nad audytem jakości lokalizacji SUSE 10.0 oraz lokalizacją SUSE Linux 10.1, a następnie SLED 10.1.

W kwietniu 2006 rozpoczęły się przygotowania do prawnej rejestracji fundacji Aviary.pl.

W czerwcu 2006 Zbigniew Braniecki, który został wybrany do rady dyrektorów Mozilla Europe oraz dołączył do zespołu pracującego nad Flockiem – nową przeglądarką bazującą na Firefoksie, oddał stery kierowania Aviary.pl w ręce nowego trójosobowego kierownictwa – Wojciecha Kapusty, Stanisława Małolepszego i Marka Stępnia.

Przed zespołem stoją nowe, atrakcyjne wyzwania. Rejestracja fundacji, zmiany personalne, poszerzenie listy projektów i dalsza promocja wysokiej jakości, profesjonalnych lokalizacji. Model pracy, który wybraliśmy, sprawdził się, a my, tak jak Mozilla Firefox na świecie, pokazujemy, że można łączyć otwarte oprogramowanie z profesjonalizmem i wysoką jakością.

W przyszłości chcemy to robić jeszcze lepiej!